O společnosti

Politika společnosti

Zákazník je tím nejvzácnějším co máme. Není závislý na nás, my jsme závislí na něm. Není narušením naší práce, je jejím důvodem. Nestojí mimo naše podnikání, je jeho součástí. Neděláme mu laskavost tím, že pro něho pracujeme. On nám dělá laskavost tím, že to umožní.

Mahatma Gandhi

 

A customer is the most important man on our premises, he is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.

Mahatma Gandhi

 

Impression, invention, inovation, inspiration, imagination... IMPLAYO!

Implayo
© Implayo s.r.o., Všechna práva vyhrazena.